terms of service

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, dostępnej z https://thepophub.pl/, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z witryny i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie masz dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały utworzone przy pomocy Warunków generatora usług i Szablonu polityki prywatności.

LICENCJA NA KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej The Pop Hub Poland w celu osobistego, niekomercyjnego oglądania tylko tymczasowo. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

→ modyfikować lub kopiować materiały;
→ używać materiałów do celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
→ próbować inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej https://thepophub.pl/;
→ usunąć wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów; lub
przekazanie materiałów innej osobie lub „odzwierciedlenie” materiałów na dowolnym innym serwerze.
Umożliwi to https://thepophub.pl/ zakończenie z powodu naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wypowiedzeniu Twoje prawo do oglądania zostanie również zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one w formie drukowanej, czy elektronicznej.

ZASTRZEŻENIE
Wszystkie materiały na stronie internetowej https://thepophub.pl/ są dostarczane „tak jak są”. The Pop Hub Poland nie udziela żadnych gwarancji, może być wyrażone lub dorozumiane, dlatego też wyklucza wszelkie inne gwarancje. Ponadto The Pop Hub Poland nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z niniejszą witryną.

REDAKTORZY
Wszystkie wpisy udostępnione na stronie https://thepophub.pl/ należą do The Pop Hub Poland. Osoba opuszczająca zespół The Pop Hub Poland bierze pod uwagę zakaz usuwania materiałów widniejących na stronie głównej https://thepophub.pl/. Wszystkie wpisy automatycznie zostają przeniesione na konto innego użytkownika strony https://thepophub.pl/.

OGRANICZENIA
The Pop Hub Poland lub jego dostawcy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użyciem lub niemożnością korzystania z materiałów na stronie internetowej The Pop Hub Poland, nawet jeśli powiadomienie The Pop Hub Poland lub upoważnionego przedstawiciela tej witryny zostało zgłoszone ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za przypadkowe szkody, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

OGRANICZENIA DOSTĘPU
Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. https://thepophub.pl/ zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych obszarów tej strony internetowej lub według naszego uznania tej całej strony internetowej. https://thepophub.pl/ może zmienić lub zmodyfikować tę politykę bez powiadomienia.

Jeśli https://thepophub.pl/ podaje identyfikator użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do ograniczonych obszarów tej witryny lub innych treści lub usług, należy upewnić się, że identyfikator użytkownika i hasło są poufne. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła i identyfikatora użytkownika.

https://thepophub.pl/ może wyłączyć identyfikator użytkownika i hasło pod adresem https://thepophub.pl/ według własnego uznania bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

REWIZJE I ERRATA
Materiały pojawiające się na stronie internetowej https://thepophub.pl/ mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. The Pop Hub Poland nie obiecuje, że którykolwiek z materiałów na tej stronie jest dokładny, kompletny lub aktualny. The Pop Hub Poland może zmienić materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. The Pop Hub Poland nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

LINKI
The Pop Hub Poland nie przejrzał wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek takiej witryny. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia strony The Pop Hub Poland. Korzystanie z dowolnej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY I MODYFIKACJE
The Pop Hub Poland może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać aktualnej wersji niniejszych warunków użytkowania.

TWOJA PRYWATNOŚĆ
Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

PRAWO WŁAŚCIWE
Wszelkie roszczenia związane ze stroną internetową The Pop Hub Poland (https://thepophub.pl/) podlegają prawu PL bez względu na sprzeczność przepisów prawa.

Aktualizacja Warunków Korzystania ze Strony Internetowej dla https://thepophub.pl/
Niniejsze Warunki Korzystania ze Strony Internetowej zostały ostatnio zaktualizowane: sobota, 14 września 2019 r.

Wszystkie informacje zamieszczone w Warunkach Korzystania ze Strony Internetowej obowiązują również na naszych mediach społecznościowych The Pop Hub Poland.