disclaimer

ZASTRZEŻENIE
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania dotyczące zrzeczenia się naszej strony, prosimy o kontakt poprzez e-mail na kontakt@tphnews.pl.

Wszystkie informacje na tej stronie (https://tphnews.pl/) są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych. The Pop Hub Poland nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, wiarygodności i dokładności tych informacji. Wszelkie działania podejmowane w związku z informacjami znalezionymi na tej stronie (https://tphnews.pl/) są ściśle na własne ryzyko. The Pop Hub Poland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej możesz odwiedzić inne strony internetowe, korzystając z hiperłączy do takich zewnętrznych stron. Chociaż staramy się zapewniać tylko wysokiej jakości linki do przydatnych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Te linki do innych stron internetowych nie sugerują rekomendacji dla wszystkich treści znalezionych na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą wystąpić, zanim będziemy mieli możliwość usunięcia łącza, które mogło stać się „złe”.

Pamiętaj również, że opuszczając naszą witrynę, inne witryny mogą mieć inne zasady ochrony prywatności i warunki, na które nie mamy wpływu. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek działalności lub przesłaniem jakichkolwiek informacji należy sprawdzić Politykę prywatności tych stron, a także ich „Warunki korzystania z usługi”.

ZGODA
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze wyłączenie odpowiedzialności i wyrażasz zgodę na jego warunki.

Aktualizacja Zastrzeżenia dla https://tphnews.pl/
Niniejsze Zastrzeżenie zostało ostatnio zaktualizowana: sobota, 14 września 2019 r.

Wszystkie informacje zamieszczone w Zastrzeżeniu obowiązują również na naszych mediach społecznościowych The Pop Hub Poland.